Niğde Psikoterapi Enstitüsü Derneği - Adana Sistemik Psikoterapi Enstitüsü

EMAIL

iletisim@eseryayvan.com

İletişim

(0 533) 434 50 60

ÇİFT TERAPİSİ

* Bireylerin çift ilişkilerinde yaşadıkları iletişim problemleri, beklentilerine karşılık yaşadıkları hayal kırıklıkları, cinsel problemleri, ilişki kalitelerinin düşmesi ve tatminin geliştirilmesi gibi konularda çiftlere sunulan profesyonel bir yardım sürecidir.

* Çift terapisinde bireyler çift olarak katılabileceği gibi ilişkilerindeki sorunları gidermek adına bir adım atmak için tek başlarına da katılabilmektedirler.

* Terapiye başvurular; ilişkinin kopma noktasına geldiği çiftler veya ilişkinin artık anlam ifade etmediği hatta zorladığı kadınlar tarafından yapılmaktadır.

* Evliliğimizde sorun var , İlişkimizde problem var diye başvuranların yanında, asıl sorunu örterek; depresyon, psikosomatik şikayetler, ve fobik reaksiyonlarla terapiste başvuranlara da sıklıkla rastlanmaktadır.

* Bazı çiftlerin terapiste başvurma amaçları; ilişkilerini, evliliklerini kurtarmaktır. Hem terapi ortamı, hem de terapist evliliğin bitmesine ya da devam etmesine karar veremez.

* Terapi ortamı; İletişimi açık ve net hale sokan, terapistin yardımıyla karşılıklı anlaşılabilir konuşmayı öğreten, kişinin olaylara tek yön olan bakış açısını zenginleştiren, kendinin farkındalığını sağlayan bir ortamdır. Bu ortamdan yeteri derecede faydalanabilmek yinede çiftlerin kendilerine bağlıdır.

* Terapinin amacı iletişimi sağlıklı hale getirmektir. Bir ilişkinin sağlıklı şekilde devam etmesi, çiftlerin uzlaşmazlıklarını çözebilme yeteneğine ve isteğine bağlıdır. Çiftler arasında ilişkinin sorun haline geldiği durumlarda şu cümleler sıklıkla kullanılmaya başlamıştır artık.

Beni sen hiç anlamıyorsun.

Ben kendimi sana anlatamıyorum. 

Sen önceden böyle değildin, çok değiştin. 

Sen hep böylesin. 

Hiç değişmeyeceksin

Artık senin bu kadar duyarsız olmana dayanamıyorum

* Çiftlerde ortaya çıkan sorunlar, aslında problem diye görülmeye başladığı zamandan daha önce den de vardır. Fakat yaşam döngüsünün çeşitli devrelerinde(evlilik, çocukların doğumu, çocukların okulu, eşlerin iş-meslek rolleri, geleceği yapılandırma)çiftler belirli amaçlar üzerine odaklaşırlar. 

* Böylece ilişkinin yürümesini engelleyen şeyleri göremez ya da görse de farketmemeye, farketse de bir süre sonra bunun değişeceğine kendini inandırmaya çalışır. 

* Fakat bu yaşam döngüsü içinde ani ve büyük değişimler, zorlanmalar, kayıplar ve bu döngünün oturtulmasıyla, kişiler o ana kadar belki de hiç yapmadıkları, ya da bazen düşündüğü hatta bazen deneyime geçirdiği kendinin farkındalığı üzerine yoğunlaşmaya başlar.

* Ben neyim? Ne oluyor? Ne istiyorum gibi kendine yönelik sorular sormaya başlar. Farkına varmaktan kaçındığı "şeyler" üzerine gidip onları araştırmaya, çözümlemeye çalışır.

* Kişiler arası ilişkilerde, kişilerin çevrelerindeki üçüncü ve dördüncü kişiler (anne, kayınvalide, baba, arkadaş) tarafından ilişkiye yandan müdahale yapılacağı gibi, bir profesyonel (terapist) tarafından da terapötik müdahaleler yapılabilir. Gerçek yaşamda ilişkilerde belirlemeler, tanımlamalar ve yorumlar olduğu müddetçe, müdahaleler her zaman bir şekilde vardır. Fakat bir problem yaşandığında:kişilerin "eylem kapıları yapılanmış" olması veya "sonu gelmeyen oyunlar"söz konusu olduğunda, sistemin dışından bir kişinin müdahalesine gereksinim vardır. Çünkü sistemin devam etmesi için, sistemin kurallarının değişmesi gerekmektedir. Sistemi değiştirmek, o sistem içindeyken olası değildir. Ancak dışardan birisi(terapist)sisteme ihtiyacı olanı verebilir "Kuralların değişmesi"

Böylece danışanın olaylara ait olan şemasını değiştirerek(farklı bakış açısı sunarak)daha fazla seçenek sahibi olmasını ve duygularının daha az ayağına dolaşmasını sağlamaktır. 

* Çift terapisine başvuranların çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve bir kısım eşlerin terapiye sıcak bakmadıkları göz ardı edilmeyecek bir gerçektir.

* Terapiye her iki tarafında katılması sonuç almayı kolaylaştırdığı gibi terapi süresinide kısaltır. Fakat çok önemli olan bir gerçekte, ilişkide mağdur olan bireyin; tek başına yapacağı terapi yolculuğunda hem ilişki adına hem de kendi adına çok yol katedebileceğidir. 


Eser Yayvan Niğde Psikoterapi ERGENLERLE PSİKOLOJİK DANIŞMA